Aug 222014
 

08/22/2014

A source familiar with the matter said 12 Eritrean soldiers entered Port-baiting in Hodeidah Governorate, western Yemen on Thursday. Portal A source in the Coast Guard, who asked not to be named, said soldiers handed over their weapons to the security authorities at the port, also handed over the box of ammunition, that was in their possession.

It is noteworthy to mention that dozens of Eritrean soldiers had entered Yemen earlier requesting political asylum, and is likely to these soldiers had entered the country for the same purpose.

http://www.adoulis.com/entry.php?id=4184 Continue reading »

 Posted by at 1:45 am
Aug 222014
 

Bahtim1  ገዲምሃገራዊመራሒስውእተጋዳላይእድሪስመሓመድኣደምኣብ                1971 ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ።  

ኣብ ዝተፋላለዩ ኣጋጣሚታት ታሪኽ ሰውራናን ኣብኡ ዝተሳተፉ፡ ታሪኻውያን ሓርበኛታት መራሕቲ ሃገርና ኤርትራ፡ ክንዝክር ናብ ህልውን መጻእን ውሎዶታትና ከነመሓላልፍ ሃገራውን ሕልናውን ጉቡእና ከምዝኾነ ክንሰሕቶ ስለ ዘይግበኣና፡ ካብዚ ብምብጋስ፡ እንበኣር ኣብ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ኣስፊረዮም ዘሎኹ ተዘኩሮታተይ ምስ ሃገራዊ መራሒ ተጋዳላይ እድሪስ መሓመድ ኣደምክኸውን ከሎ፡ ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም 1961፡ ምእዋጅ ምጅማር ፖሎቲካውን ብረታውን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ፡ ብተዘኩሮታቱ ሓበንን ኩርዓትን እንዳተሰማዓና፡ ንድሕረባይትኡ ዝምልከት ከመይ ይመስል፡ ሓቢርና ንከታተል።       

                                                            ብመሓመድ ብርሃን ብላታ፡

እድርስ መሓመድ ኣደም ሓደ ካብቶም ካብንኡስ ዕድሜኡ ኣትሒዙ ከይተሓለለ ንናጽነትን ሓርነትን ሃገርና ኤርትራ ንልዕሊ 60 ዓመት ዝተቓለሱ ዓበይቲ መራሕቲ ክኸውን ከሎ፡ ካብቶም መስረቲ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከም ዝኾነ ውን ይፍለጥ።                                                    እድሪስ መሓመድ ኣደም ኣብ ከባቢ ኣቑርዳት ኣውራጃ ባርካ ኣብ 1922 ዓ.ም.ፈ. ካብ ምጡን ትሕዝቶ ጥሪትን ብማሕረስ እትነብር ስድራቤት ክውለድ ከሎ፡ እቲ ሕርሻዊ ትሕዝቶኦም  ውሑድ ኮይኑ እትዋቱ ኣዕጋቢ ስለ ዘይነበረ፡ ወላዲኦም መሓመድ ኣደም ንክብርቲ ብዓልቲቤቱን  ክልተ ደቑ ኣደምን፡ እድሪስን፡  ሒዙ ከምቶም ብዙሓት ኤርትራውያን ብሰንኪ ሕጽረት ቁጠባዊ ትሕዝቶኦም፡  ናብ ሃገር ሱዳን መነባብሮኦም ንምሽፋን ስራሕ ንምንዳይ ተገዲዶም ዝኸዱ ዝነበረሩ እዩ ከይዱ፡ ናብ ከተማ ገዳርፍ ጉዕዞኡ ቀጺሉ ንደቁ ኣብትምህርቲ ኣእትዩ ናብ ስራሕ ብምውፋር ኣብ ሓድሽ ናይ መነባብሮ ሂወት ከምዝኣተዉ ይፍልጥ። ክልተ ኣሕዋት ኣደምን እድሪስን ኣብትሕቲ ክቡራት ወልዶም ኮይኖም ቀድማይን ካላኣይን ደረጃ ከምኡ ውን ሃይማኖታዊ ትምህርትን ከወስዱ ዕድል ረኺቦም ትምህርቶም ቀጸሉ፡ ቦኽሪ ወዶም ኣደም ንዝለዓለ ናይ ስነጥበብ ሞያ ከወስድ ናብ ካርቱም ርእሰከተማ ሱዳን ክጓዓዝ ከሎ፡ እድሪስ ምስ ወለዱ ኣብ ከተማ ገዳርፍ ከምዝቐጸለ ይፍለጥ። ኣብ ዓመት ናይ 1936  እቲ ዘይሕለሎ ጻዕረኛ ወላዲኦም መሓመድ ኣደም ምስ በዓልቲ ቤቱን እድሪስን ናብታ ብግዜ ምንውሕ ይኹን ቦታ ምርሓቕ ናፍቖታ ዘይክወልካ ፍትውቲ ሃገሮም ኤርትራ ናብ ከተማ ኣቑርዳት ተመሊሶም ናይ መነባብሮ ሂወቶም ከም ዝቐጸሉዎ ውን ይፍለጥ።                 Continue reading »

 Posted by at 1:26 am
Aug 202014
 

08/20/2014 ሓበሬታ ስነኣጠቓቅምኡ ንዝፈልጥ ሓይሊዩ። ብርቱዕ ሓይሊ! ክሳብ ዕዳጋ ኣለዎ ይሽየጥ ይልወጥንዩ። ፈትዩ ብጥርሑ ሓበሬታ ዝህብ የሎን። ሓበሬታ ንግዲዩ። እቲ ዕዳጋ ግን፡ ከም ዝኾነ ዕዳጋ፡ ቡዙሕ ድንግርግር ኣሎዎ። ንኹሉ ተጠንቂቕካ ክትመዝን ይነብረካ። ካብ`ቲ ፈትዩ ነጻ ሓበሬታ ዝህብ ከኣ ብዙሕ ክትጥንቀቕ ኣሎካ። ሓደ ዓይነት ጸወታ’ዩ’ውን እቲ ዕዳጋ። ኣሪጉ ዝመሽመሸ ሓበሬታ መጽዊቱ ንዕኡ ኣገዳሲ ሰብ ምዃንካ ከርእየካ ዝደሊ ሸቃጢ ኣሎ። ወይ ነቲ ሓበሬታ ንዕኡ ብዘገልግል ጠምዚዙ ከዋፍረካ ዝደሊ ጎረሕ’ውን። ኣብ ልዕሊ ተጻረርቱ ኣሉታዊ ቅድመ ፍርዲ ክትሰርሕ ዘታልል’ውን ኣሎ። ክትዕድግ ኬድካ ንባዕልኻ ተሼጥካ ትምለሰሉ ዕዳጋ’ውን ኣሎ። ዳንኤል ተስፋይ። Continue reading »

 Posted by at 11:09 pm
Aug 192014
 

ላምሲ ቢኢዳ ጸጊምዎስ ብእግረ ትሓክኽ ሕልሚ ፈሪሕካ ከይደቀስካ ስለ ዘይሕደር ግን ዝመጸ ይምጻእ ካብዚ ዘሎ ስርዓት ዝኸፍእ ኣብ ዓለም ስለዘይተፈጥረ ንዝዀነ ይኹን ለውጢ ታዓሚትና ንእተዎ ዝብሉ ኣለዉ ::
ኣይፋልናን: እዚ ኵሉ ስቓይን ስደትን መከራን መስዋእትን ኣሕሊፍናስ ዝገበርና ጌሪና ነቶም ካብ ዓስርተ ዘይበዝሑ ነቀዝ ሃገር ኮይኖም ዘለው ለቂምና ሃገርናን ህዝብናን ነድሕን ዝብሉ ድማ በቲ ሓደ :: ምስዚ ኣተሓሒዘ ሎሚ ቅነ ብመራሒ ናይ ኢትዮጵያ ዝወጸ መግለጺ ጽሑፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተወጢኑ ዘሎ ንኽግበር ዝሕሰብ ዘሎ ብዙሕ ዘረባን ክጻሓፍን ክሕለምን ክርእይን ክዕዘብን ቀንየ ::

ብገለ ደለይቲ ፍትሒ: እወ ነዚ ስራዓት ናይ ኤርትራ ኩናት ከፊታ ኢትዮጵያ ካብ ሱሩ መሰረቱ ከተጥፍኦ ኣለዋ ክብሉ ምስራአኹ ከየገረመኒ ኣይተረፈን ቢኢደን ጸጊምዎንሲ ብእግረን ይሓካ ክበሃል ከምዚ ኣዩ :: መጀመርታ ካብ ብስሚዒት ወጺኢና እሞ ብርዲት ንኺድ: ንመንግስቲ ንምቅያር ገዛ ገዛ: ባሓደ ማዓልቲ ኣፍሪስካ ትነድቆ ጉዳይ ኣይኮነን :: ንህዝቢ ኤርትራ ጸገም ኮይኖም ዘለው ሰባት ካብ ኢስያስ ጀሚርካ ካብ ዓሰርተ ዘይበዝሑ ምእላይ ዶ ወይ ኩይናት ከፊትካ ን ህዝቢ ኤርትራ ንምዝንባል :: Continue reading »

 Posted by at 12:57 am
Aug 182014
 

In response to my article, someone who is ignorant about the nature of war and whether or not it is decided in the air or on land has uttered defeatist views by saying that he does not think Eritrea has any competent pilots or a functioning MIG29 left to speak of to confront the TPLF armed forces. Similarly, another person has also tried in vain to give the false impression that I am writing to defend the Eritrean government, and to promote hatred against the TPLF government and war between Eritrea and Ethiopia. This person is so foolish that he is not even capable of reading what is written on the wall, and does not appear to understand the difference between the oppressed Eritrean people and the PFDJ government, or that I always speak and write for and on behalf of the former and not the latter.
Let me now explain why I say so. Continue reading »

 Posted by at 6:59 pm
Aug 162014
 

Introduction
One of the most disturbing and bizarre political events in the annals of Ethiopian history is the advent of the absolutist rule of the TPLF/EPRDF in Ethiopia in May 1991. It is disturbing because since then Ethiopia has been ruled by a politically paranoid tyrannical minority group that suffers from an acute inferiority complex; a minority group that considers and treats all the legitimately organised, independent and alternative political groups/voices in Ethiopia as enemies who must be humiliated and targeted under various pretexts. One of the common ways of terrorising legitimate Ethiopian opposition groups, journalists, bloggers and political and human rights activists and their foreign sympathisers is the so-called anti-terrorism legislation introduced in the country in 2009. This nasty piece of legislation is a direct copy-and-paste of the British and American governments’ anti-terrorism laws. There is therefore nothing Ethiopian in this legislation to justify its enactment and application against the lawful political opponents of the TPLF regime. In short, there are no terrorists in Ethiopia; there is only a terrorist regime terrorising the Ethiopian people into total submission. Thus, frankly speaking, there is no rational ground that warrants the introduction of anti-terrorism law in Ethiopia today. Continue reading »

 Posted by at 11:31 pm
Aug 162014
 

08/15/2014- ካብ 2001 ዝፈለመ ልዕሊ 80 ሽሕ መንእይ ኤርትራ ብመንገዲ ሱዳን ናብ ሃገራት ኣውሮፓን ሃገረ እስራኤን ንውልቃዊ ናብራና ክናጸብቕ ተሰዲድና ።
- ካብ 2001 ዝፈለመ ልዕሊ 100 ሽሕ መንእይ ኤርትራ ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጲያ ተሰዲዱን ገሊኡ ክፋል ስደተኛ ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ፣ ካናዳ ፣ ኣውስትራልያ ፣ ብምትሕብባር unhcr resettlement office ዳግማይ ምጥያስ ተገይሩሉ ኣብ ምቾት ይነብር ።
-ኣብ ኣንጎላ ፣ ዩጋንዳ ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ፣ ደቡብ ሱዳን ፣ ኬንያ ፣ ዘሎ መንእይ ኤርትራ ኣዲዩ ትቑጸሮ ።
** ካብ ውልቀ-መላኪን ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ዝፈጸም መግዛእቲ ሓራ ንምወጻእ እንተኮይኑ እቲ ድልየትና ብረት ኣቐሚጥካ ምህዳም ሓርነት ምድላይ ዘይኮነ ፈራሕነትን ነብሰ ፍትወትን ተበላጽነትን እዩ ።
ንቐበሎ ኣይንቐበሎ ካብ 1993 ኣትሒዝና ካብ መግዛእቲ ህግደፍ ዝሃደምና ነቲ ብድሕረና ዘሎ ወለዶ ከነንቕሖ ሓላፊነትና ብጉቡእ ኣይፈጸምናን ።
ንቐበሎ ኣይንቐበሎ ንጥፈታትና ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጲያ ነካይድ ተቃወምቲ ንኤርትራ እምበር ንኤርትራዊ ሓራ ንምውጻእ ንነጥፍ የሎናን ።
ንቐበሎ ኣይንቐበሎ ኣብ ስደት ዘሎና ምኩራት ተጋደልቲ ፣ ጸለውቲ ሰባት ፣ ወተሃደራዊ ዕጡቕ ሓይሊ ዘለኩም ተቃወምቲ ሓይልታት ፣ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ኤርትራ ብስሱዓት ደለልቲ ደቂ ሃገር ብፍቕሪ ንዋይ ሰብኣዊ ድንጋጸ ዘጥፍኡ ራሻይድያን በደዊንን ናይ ምጽናት ዘመተ ክካየድ ከሎ ንምክልካሎም ሓንቲ ኣሃዱ ክነቐውም እናከኣልና ኣይገበርናዮን ።
ነዚ ሕንፍሽፍሽ ዲና ንመጻኢ ወለዶ ክነረክቦ ? ዘዝተወልደ ኣሰርና ክስዕብ ሓዋላና ንቐጽሎ እሞ ነቲ ዕንወት ሕብረተሰብና ነቀላጥፎ ?
እንታይ ንግበር ??????? Continue reading »

 Posted by at 1:03 am
Aug 152014
 

Copenhagen (HAN) August 15, 2014 – Humanitarian refugees and European security issues. The Danish minister explained clrearly that the many Eritrean asylum-seekers will not be granted asylum in Denmark until the evaluation has been completed.
Developments in the amount of crime committed by asylum seekers corresponds to the total number of asylum seekers: Last year, 1,800 people seeking asylum in Denmark were charged with a crime. That number is equal to 25 percent of the total number of asylum seekers and has more than doubled since 2007. The number seeking asylum has also increased, and at a faster rate than those that are getting in trouble with the law.
A spokesperson for Danish opposition party Dansk Folkeparti said that the rise in crime reveals that some asylum seekers come here specifically to exploit the system. Continue reading »

 Posted by at 6:07 pm
Aug 142014
 

“…Wishes to attack ‘Eritrea’ directly [by Ethiopia]; and thinks this is the easiest and shortest way to be gone. Why not!!! At last what we need is lasting Peace, whichever way it comes is not a question. Peace is Peace and that is what we are looking for and we will need to pay for it. Every Dear thing has a price to be paid for,” Dessale Berekhet said.

I was definitely hammered to write this short article when a friend of mine Dessale Berekhet commented me that the invasion of Ethiopia over Eritrea could bring a lasting peace to our region and particularly in Eritrea. Obviously, as advocator of democratization through non violence patterns of struggle for change, I do have different perspective from him as a sustainable peace could not be ensured by violence or war as Dessale frequently campaigned. A permanent peace can only be built by developing a mutual understanding, cooperation and benefit. I believe that Ethiopia’s attack over a sovereign state is solely a reflection of its historic hegemonic character to appear as a dominant state in the Horn of Africa. At present time the belligerence of Ethiopia in our region becomes explicit as PM Hailemariam said in no uncertain terms, “His government will not tolerate the one man government in Eritrea interference in Ethiopia any more. He said the strategy has changed meaning the no war no peace strategy has expired!” (http://www.aigaforum.com/). Continue reading »

 Posted by at 2:35 am
Aug 132014
 

08/11/2014 The often mentioned fallacy is that somehow Ethiopia’s interest can be intertwined with the interest of the Eritrean people. The naïve among us may think it is as simple as the enemy-of-my-enemy-is-my-friend, therefore what Ethiopia wants as an outcome must be the same as ours. The truth of the matter is, over the past 16 years, the only thing that has aligned well is Isaias Afeworki’s tunnel vision – whose only goal is the preservation of his power – and that of the Ethiopia’s current ruling class’ desire to see an Eritrea whose nationalism weakened beyond repair.
Isaias squeezes Eritreans into disarray in the name of national security, the Ethiopians squeeze from the other side by providing the dictator the perfect excuse – their refusal to implement the border ruling and refusing to hand over territories legally rendered to belong to Eritrea. Our rabid dog dictator keeps biting the bate; Ethiopia justifies its utterly illegal act with impunity. Continue reading »

 Posted by at 2:39 am