Nov 162014
 
ስድራቤቱን ፈተውቱን ዓገብ በልዎ ። "ሕጂ ዉን ደቂ ኣከለጉዛይ ተስኡ ተጠርነፉ ከምኡ ዉን ኣመንቲ ምስልምና ተሳኡ :: Rasta ኣማኒኤል ካሕሳይ

asta7278: ^HEJI WEN DEQI AKLGUZAY TESEU TETRNFU & AMNTI MESLMENA ERITREAWIAN TETRNFU TESU ^ ሕጂ ዉን ደቂ ኣከለጉዛይ ተስኡ ተጠርነፉ ከምኡ ዉን ኣመንቲ ምስልምና ተሳኡ እዚ ኣብ ላዕሊ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ መበገሲ ሓሳበይ : እዚ ካብ ፓልቶክ ቀዲሐ ዝወሰድክዎ እዩ ኣንቱም ሰባት እንዳሓደርና ገለ ክንሰምዕ ኢና : ሎሚ ሃገር ናብ ዝኸፈአ ደረጃ ኣብ ተንቆልቁለሉ ዘላ […]

 Posted by at 3:40 pm
Oct 312014
 
“..the TPLF rulers of Ethiopia are indeed the most vicious and unrelenting enemies of Eritrea and its people…”

ARE THE TPLF RULERS OF ETHIOPIA THE ENEMIES OR FRIENDS OF ERITREA AND ITS PEOPLE? Drs. Tsegezab Gebregergis, London, October 30, 2014 1. Introductory Note to Readers I presented this paper in its draft form with the above title in July in 2010 for discussion at the paltalk room, ‘Eritreans for Democracy,’ and or as […]

 Posted by at 3:03 am
Oct 162014
 
Letter dated 10 October 2014 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea addressed to the President of the Security Council

Security Council Distr.: General 13 October 2014 Original: English   Letter dated 10 October 2014 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea addressed to the President of the Security Council On behalf of the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) […]

 Posted by at 11:51 am
Oct 162014
 
ዘይምለሳ ከብቲ ፈለስቲ ይዋግኡለን ቀለታ ኪዳነ

15/10/2014 ንሕና ኤርትራውያን እንተዘይለቢምናን ኵነታት ዓለም እናተኸታተልና ዘይተጠንቂቕናን እቲ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ዘንጸላሉ ዘሎ ደበና ጥፍኣት ክጸልወና ይኽእል ኢዩ። ሎሚ ንሃገርና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከም ዝወደቐት ሃገር (Failed State) ገሮም እዚ ህዝብ’ዚ ብቐደሙ እውን ናጽነት ዝግብኦ ኣይነበረን። ሕጂ እውን ኣብ ነንሓድሕዱ ክሰማማዕን ብሰላም ክካየድን ብኤኮኖሚ እውን ርእሱ ክኽእልን ህዝቡ ክቕልብን ስለዘይክእል ገለ ገለ ዓበይቲ ሓይልታት […]

 Posted by at 3:07 am
Oct 112014
 
“ንሕና’ኮ ንኩናማ ንፈልጦም፣ ዝሃብናዮም ክዳውንትና ክሓጽቡ፣ ካልሲ ክሓጽቡልና፣ ሙታንታና ክሓጽቡልና እምበር ከማኻትኩም ዝሃብናዮም ስራሕ ኣይንሰርሕን ዝብሉ ኩናማ ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን ኢና ኢሎም ቃል ብቓል ተዛሪቦምና ኢዮም” ኣቶ ቀርነልዮስ ዑስማን  ቃለ መሕትት ምስ ኣቶ ቀርነልዮስ ዑስማን

ኣማኑኤል ማህደረ (iamamanuel@yahoo.com) ሳላ ስደት ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ምስቲ ብማዕዶ ጥራይ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ብቐረባ ካብ ዝላለ ኣትሒዘ ንገለ ካድራትን መራሕትን ውድባት ኮፍ ኢለ ከዕልሎምን ከዘራርቦምን ክኢለ ኢየ። ምስ ገለ ካብኣቶም እውን ናብ ህዝቢ ዝተዘርግሐን ዘይተዘርግሐን ቃለ መጠይቓት ኣካይደ ኢየ። እቲ ሻሂ ሒዝና እንገብሮ ዕላላት ዘሕዝን ዛንታታት እትሰምዓሉ ብምዃኑ ዝፍቶ እኳ እንተዘይኮነ […]

 Posted by at 7:04 pm
Oct 092014
 
ዓዲ ዘእቱ መንገዲ ሓቂ እንተንሕዝዶ ኣይምሓሸን? ቀለታ ኪዳነ

10/08/2014 ንስርዓት ኢሳያስ ብዘይካ ፈጺምካ ካብ ሱሩ ምምንቋስ ካልእ ምርጫ የልቦን። እቲ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ንዓኡ ዝኣምን ከኣ ቀልጢፉ እንተዘይተነሲሑን ኣባና ኢዱ ዘይሂቡን ክድምሰስ ኢዩ። ህግደፍ ብሓይሊ ክድምሰስ እምበር ምስኡ ብሰላማዊ ኣገባብ ኣቀላልሳ ዝበሃል ናይቶም ንሱ ዝሰደዶም ሰለይቲ ቃልስና ንምዕንቃፍ ዘካይዱዎ ስልቲ ኢዩ። ፍለጡዎም ኣለልዩዎም እዞም ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ዝብሉ ሰለይቲ ስርዓት ህግደፍ […]

 Posted by at 1:16 am
Oct 082014
 
Somalia & Eritrea Monitor Used UN to Ask States for Favor, "Regime Change"  By Matthew Russell Lee, Exclusive

UNITED NATIONS, October 7 — A member of the UN’s Somalia Eritrea Monitoring Group has reportedly used UN SEMG time and supplies for unrelated advocacy regarding Eritrea, Inner City Press learned and then obtained documentation of, exclusively put online here.  Sources told Inner City Press that Dinesh Mahtani, the finance expert on SEMG and previously on […]

 Posted by at 12:50 am
Oct 082014
 

Eritrean Afar State in Exile Restoring the Dignity of the Eritrean Afar People Democratically “Eretriyah Qafarih Konnabna Demokraasil Daabisenno” Eritrean Afar State in Exile P.O. Box 78046 Meriline Ottawa, ON K2E 1B1 info@dankalia.org www.dankalia.org Office 613-627 EASE (3273) Press Release OCT 5th, 2014-Logiya-Afar Regional State-Ethiopia Ref: Political interference and intimidations involving Eritrean Afar refugees in […]

 Posted by at 12:41 am
Oct 072014
 

Ghebru Asrat is intentionally misleading the Ethiopian people Ghebru Asrat has written a new book titled “N’LILAWNETN DEMOCRACYN be ETHIOPIA”, in the year of 2014. I heard online radio featuring Ghebru Asrat discussing his book for Ethiopian developmental plan. His discussion coupled with the content of his book can be explained that 99 percent of […]

 Posted by at 10:48 am
Oct 072014
 

ዜናታት ሰብኣዊ መሰላት ብኸመይ ተመስሪሑ መኣስ ከም ዝወጽእ ፍሉጥ ኣይኮነን። ጸብጻብ ፍሉጥ ናይ ግዜ መቓን ዘይብሉ ምስ ዝኸውን ስሩዕ ጸብጻብ ዝብሃል ኣይኮነን። ንሱስ ደለ ይኹን። ብግዜን ናይ ግዜን ዝብሎ የብሉን። እቲ ፊን ኣብ ዝበሎም ዝወጸእ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ወጻኢ ጉዳያት ኣመሪካ (ግን ከኣ ንናይ ኣመሪካ ጉዳያት ዘየጠቓልል ትሕዝቶ) ተራዒሙስ፣ ከም ወዮ ጸማም ሓደ ደርፊ ክብሃል […]

 Posted by at 2:06 am